Vi redogör för den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen

Arbetsmarknaden är idag mer komplex än någonsin och många har inte bara ett utan flera jobb för att de antingen behöver försörja sig och sina familjer eller för att det är stimulerande. Många är inte lika låsta vid sina arbetsplatser som förr, idag är det mer regel än undantag att byta jobb då och då. Att veta hur den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen reglerar vår modell att jobba på är inte bara nödvändigt utan ibland även ett måste för att lyckas hanka sig kvar i arbetslivet.

Vad är arbetsrättslig lagstiftning?

Lagstiftning är text som förklarar vad som är tillåtet eller inte och vad som är praxis. I det här fallet handlar det alltså om hur exempelvis arbetstid är reglerad enligt lag och hur arbetsgivare själva får sätta gränser för vad arbetstagarna får göra.

Många arbetsplatser är centralt styrda, det vill säga exempelvis en butik tillhörande Systembolaget AB får inte utforma sin lokal hur som helst utan ska hela tiden följa allmänna direktiv. Cheferna för respektive butik där har inte samma inflytande som många andra chefer på andra företag.

Behöver jag som egenföretagare ta hänsyn till lagstiftningen?

Ja, och nej. Anställer du andra personer i ditt företag måste du självklart vara helt införstådd med vad lagen står för och hur den ska tillämpas. Jobbar du som egenföretagare helt själv (personer som äger enskilda firmor kan anställa andra personer) måste du dock betala skatt som vanligt. Arbetstider behöver du inte bry dig om enligt lag, även om det för hälsans skull rekommenderas att ha ledigt emellanåt.