Anställningsformer inom online casino-branschen

Det finns en rad olika yrkeskategorier som tillsammans verkar för att skapa det perfekta casinot, och det epitetet kan man utan tvekan tillskriva Speedycasino. Förklaringarna nedan följer svensk lagstiftning och behöver inte vara tillämpliga för samtliga kasinon då de flesta ännu verkar utomlands med respektive länders lagstiftning i åtanke.

Att jobba online

Att jobba online är normalt sett inget som lagen skiljer från att jobba fysiskt som exempelvis rörmokare eller polis. Man ska fortfarande ha rätt till samma dygnsvila och skäliga anställningsavtal. Det man dock bör vara medveten om är att enligt Arbetstidslagen 2 § kan arbetstagare som inte kan bevakas enkelt av arbetsgivaren eller har fått förtroende av arbetsgivaren att själva disponera sin arbetstid inte omfattas av lagen.

Med stycket ovan menas alltså att en person som sitter vid datorn inte nödvändigtvis har rätt till exempelvis dygnsvila eftersom denne själv väljer när denne ska jobba. Många frilansskribenter och faktiskt även online casino-medarbetare behöver inte sitta på ett kontor utan kan likväl stanna hemma framför datorn.

VD

Som VD för exempelvis Speedycasino online är man givetvis fast anställd, det vill säga man har en tillsvidareanställning. Många verkställande direktörer (CEO på engelska) är de facto de som bildade spelbolaget. Däremot kan de naturligtvis vara tjänstlediga och då finns ofta en vice VD som kan träda in för vederbörandes räkning.

Programmerare

För att skapa rörliga symboler och se till att bilder och text är synkroniserade med varandra så måste du ha kunskap om hur man kodar. Det har en programmerare. Många spelbolag, inklusive Speedycasino, har slots som vanligen kommer från leverantören NetEnt. Dessa programmerare har då tillverkat programvaran som de sedan säljer vidare. Är de frilansande programmerare så kan de mycket väl ha allmänna visstidsanställningar hos inte bara en arbetsgivare utan flera.

Supporten

De som informerar, begränsar och godkänner vinstutdelningar sitter i supporten. Här kan det variera om det är fast anställda eller icke, men fast anställda kan idag lätt jobba hemma vid sjukdom.