Olika typer av anställningar

I Sverige och de flesta andra länder finns olika typer av anställningar av en rad olika anledningar. Även rättigheterna som arbetstagare åtnjuter varierar mellan de olika anställningsformerna, och icke att förglömma skyldigheterna. Sverige är dock mycket restriktivt med sin lagstiftning och de anställningsformer som tillåts är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Det senare begreppet har dock en rad underkategorier som kommer beskrivas nedan.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är att likställa med fast anställning. Det är ofta inget som nyss anställda ungdomar eller nyutexaminerade får till en början eftersom arbetsgivaren ofta vill se hur du som arbetstagare presterar i arbetet och hur du samverkar med eventuella kollegor. Ett erbjudande om tillsvidareanställning innebär att arbetsgivaren har erhållit förtroende för din arbetsförmåga och ser det som mindre troligt att du underpresterar eller stannar hemma från jobbet och låtsas vara sjuk. Det är nämligen så att anställningen tickar på tills någon av parterna säger upp anställningen.

Uppsägningstiden kan variera och finns ett kollektivavtal ska det följas om parterna inte själva sätter en uppsägningstid. Vanligtvis handlar det om 1-3 månader. Arbetstagaren har rätt att efterfråga en kortare uppsägningstid än vad kollektivavtalet anger, omvänt förhållande råder dock inte. Finns ingen uppgift om uppsägningstid i anställningsavtalet eller något kollektivavtal som arbetsplatsen berörs av så råder enligt LAS (Lag om anställningsskydd) en (1) månads uppsägningstid.

Tidsbegränsad anställning

Precis som namnet antyder är anställningen satt under en viss period, det vill säga temporärt. Allmän visstidsanställning innebär att arbetsgivaren ser dig som en extra anställd som kanske inte alltid behövs på plats. Man får maximalt vara visstidsanställd i två år inom loppet av 5 år.

Vikariat innebär att du temporärt ersätter en person som exempelvis är sjuk för tillfället. Du förväntas alltså jobba den arbetstid den sjuka normalt jobbar. När den du ersatt är tillbaka avslutas anställningen.

Säsongsanställning innebär att du jobbar på exempelvis Astrid Lindgrens Värld endast under sommarmånaderna.

En provanställning innebär att du får prövotid under sex månader som kan resultera i fast anställning.