Kontraktsskyldigheter

Som arbetstagare ska man följa ens anställningsavtal och diverse kontrakt man skrivit under. Det kan handla om tystnadsplikt, att visa hänsyn mot miljön eller att iaktta försiktighet vid svarven. Vi redogör vad som sker om kontraktet skulle brytas.