Olika kontraktsskyldigheter

Kontraktsskyldigheter sätts upp för att åskådliggöra för arbetstagaren vad som gäller för att inget kontraktsbrott ska ske. Dessa varierar från ett yrke till ett annat men några är enhetliga.

Vad är en kontraktsskyldighet?

Som ovan anger är det svårt att redogöra för en allmängiltig tolkning. Exempelvis så behöver yrkesfiskare veta vad de ska göra för att förhindra miljöförstöring eller för att förebygga att inte fiska för mycket. En polis ska å andra sidan veta när det är läge eller inte läge att ta upp tjänstevapnet. Varje yrkesgrupp har en plikt att veta vad som är lagligt och lämpligt eller inte för respektive situation.

Klart är att poliser har en mycket mer händelserik och oväntad yrkesutövning än vad en yrkesfiskare har. Poliserna får dock öva mycket på verklighetstrogna scenarion och de är alltid med en mer erfaren polis den första tiden. Fiskaren behöver inte lära sig så mycket nytt hela tiden men denne ska ändå agera professionellt.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt är en företeelse som många yrkesgrupper ska förhålla sig till. Läkare, präster, psykologer, med flera. Det innebär ofta att man inte ska röja en patients eller klients identitet för en utomstående. De får förstås heller inte berätta något om fallet för en utomstående. Märk väl att kollegor kan behöva få veta det, men de har också en tystnadsplikt. Tanken är alltså att deras familjer inte ska veta vem de behandlat. Patienten har förstås rätt att berätta vem de blivit behandlade av för en utomstående.

Bryts tystnadsplikten av en anställd väntar varningar eller avsked.

Vid tvist

Arbetsgivaren kan hävda att du som arbetstagare underlåtit dig att göra en sak eller gjort något felaktigt. Du har då rätt att koppla in din fackliga organisation som har jurister som kan företräda dig vid en tvist. Tvist sker i tingsrätten och betraktas som ett tvistemål.

Det är bra att stå på sig om man inte håller med om den andre partens version av händelseförloppet.