Skyldigheter enligt arbetskontrakt

Det finns en hel del skyldigheter som tillfaller en arbetstagare som väljer att jobba för en arbetstagare. Dessa beror i regel på vilket slags arbete det rör sig om. En läkare har naturligtvis helt andra krav på sitt yrkesutövande och uppträdande än vad en parkarbetare har.

Körkort

Körkort är något som krävs i många yrken, däribland i brandmansyrket. Arbetstagare har då en outtalad plikt att inte förlora körkortet eftersom de då kan bli av med jobbet som en konsekvens av att de inte längre har rätt att framföra motorfordon. Enligt svensk lag får man heller inte sitta med mobilen i handen vid ratten. Arbetsgivare uppmuntrar ofta sina anställda att göra privata sysslor på rasten så när du stannar bilen för en fikapaus under jobbtid kan du ägna dig åt [Speedycasino spela direkt], ett modernt online casino. Du kan exempelvis spela roulette och pröva din tur.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen tar inte upp vilka tider som arbetsgivaren har rätt att kräva sina anställda att jobba på. Ett tidningsbud måste de facto jobba nattetid för att prenumeranterna ska få sin morgontidning på morgonen. Utryckningspersonal (polis, väktare, brandmän, ambulanspersonal) samt läkare och veterinärer måste finnas att tillgå dygnet runt. Det som ofta sker är att arbetsgivaren ställer upp ett roterande schema där de som har möjlighet att jobba natt roterar.

Oavsett tid på dygnet när du arbetar så bör du ha mobilen i fickan (om den inte krävs för yrkesutövningen). Blir du påkommen av chefen att vara loj kan du få tillsägningar. I värsta fall kan arbetsgivaren avsluta anställningen och entlediga dig.

Klä sig rätt

Uniformsplikt råder på många företag och även så inom det offentliga. Postnord har uniformsplikt, likaså får vårdpersonal på exempelvis akutkliniker inte klä sig i sina privatkläder. Långt hår ska dessutom sättas upp inom vissa yrken.

Kort sagt finns det en rad plikter att ta hänsyn till beroende på vad man jobbar med.