Vad är kontraktsbrott?

Kontraktsbrott handlar ofta om att du i det här fallet bryter mot anställningsavtalet. Det kan vara att du tar ut fler semesterdagar än vad du egentligen har rätt till eller att du stannar hemma och uppger att du är sjuk fastän du ej har ett läkarintyg att uppvisa. Enkelt sagt vill arbetsgivaren att du ska jobba när du ska jobba och att du inte gör annat som stör ditt yrkesutövande. I en del fall kan det även vara olagligt att missköta sig i arbetet, du kan inte bara bli avskedad utan även straffad för det du gjort av rättsväsendet.

Arbetsgivaren kan göra fel

Det finns många exempel på när arbetsgivaren gör fel. Arbetsgivare i offentlig sektor får exempelvis inte belöna vissa anställda extra med exempelvis presentkort eller gåvor. Dessutom får arbetsgivaren inte sätta upp regler som missgynnar vissa grupper eller enskilda individer. Det kan vara att att en chefsveterinär bara tilldelar ärenden med katter till en veterinär som själv har katt eller liknande scenarion.

Om man misstänker att ens chef handlat fel ska man vända sig till sin fackliga organisation eller en annan, högre chef om en sådan finns tillgänglig.

Sådant som kan vara åtalbart

En läkare som exempelvis skriver ut narkotiska preparat till sig själv utan godtagbar anledning kan inte bara bli avskedad utan även åtalad för narkotikabrott. En kapten som kör sin båt nära ett skyddsobjekt eller ett militär fartyg kan bli åtalad för diverse punkter enligt lagtexten.

Därför är det av yttersta vikt att yrkesgrupper med samhällsviktiga funktioner inte bara läser anställningsavtalet utan även är insatt i relevanta lagar. För det värsta är kanske inte att bli avskedad utan även åtalad och dömd för det man trodde var tillåtet.

Det är bra att fråga äldre kollegor som har rutin om vad de har för historier i minnet om när det kommer till att missköta sitt yrke.